ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
03 เม.ย. 63 สรงน้ำพระ/รดน้ำขอพรผู้ใหญ่/ปิดทำการประจำปีการศึกษา 2562
02 เม.ย. 63 พิธีถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
31 มี.ค. 63 พิธีอำลาฟ้า-เหลือง
20 มี.ค. 63 เปิดเรียนวันสุดท้าย ภาคเรียนที่ 2/2562
16 มี.ค. 63 ถึง 20 มี.ค. 63 กิจกรรมซ่อมเสริม
11 มี.ค. 63 ถึง 13 มี.ค. 63 สอบภาคทฤษฎี ภาคเรียนที่ 2/2562
02 มี.ค. 63 ถึง 06 มี.ค. 63 สอบภาคปฏิบัติ ภาคเรียนที่ 2/2562
26 ก.พ. 63 ตลาดนัดวิชาการ
10 ม.ค. 63 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563/ทอดผ้าป่าการศึกษา
04 ธ.ค. 62 กิจกรรมวันพ่อ/กิจกรรมเรียนรู้อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
14 พ.ย. 62 ประชุมผู้ปกครองเพื่อแจ้งผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2562
11 พ.ย. 62 กิจกรรมวันลอยกระทง
01 พ.ย. 62 เปิดภาคเรียนที่ 2/2562
28 ต.ค. 62 ถึง 31 ต.ค. 62 เปิดเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2562
11 ต.ค. 62 ถึง 31 ต.ค. 62 ปิดภาคเรียนที่ 1/2562
07 ต.ค. 62 ถึง 09 ต.ค. 62 สอบภาคทฤษฎี ภาคเรียนที่ 1/2562
01 ต.ค. 62 ถึง 04 ต.ค. 62 สอบภาคปฏิบัติ ภาคเรียนที่ 1/2562
09 ก.ย. 62 ถึง 13 ก.ย. 62 สัปดาห์กีฬาสี
26 ส.ค. 62 ถึง 30 ส.ค. 62 สัปดาห์บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
13 ส.ค. 62 ถึง 16 ส.ค. 62 สัปดาห์วิชาการ/เทศบาลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับปฐมวัย
09 ส.ค. 62 พิธีถวายพระพร/กิจกรรมวันแม่/กิจกรรม Big cleaning Day
26 ก.ค. 62 กิจกรรมถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
12 ก.ค. 62 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา
01 ก.ค. 62 ถึง 05 ก.ค. 62 ปฏิบัติธรรมสำหรับครู นักเรียนและบุคลากร
13 มิ.ย. 62 พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562
26 พ.ค. 62 ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2562
16 พ.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 1/2562
07 พ.ค. 62 ถึง 14 พ.ค. 62 เปิดเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562
02 พ.ค. 62 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
01 พ.ค. 62 ถึง 30 มิ.ย. 63 เยี่ยมบ้านนักเรียน