ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ทะเล,ท้องฟ้า             หมายถึง   การศึกษาตลอดชีวิต

ฉลาม                       หมายถึง   ความเข้มแข็ง

เรือใบแล่นในทะเล     หมายถึง   กายใจเป็นสุข

ความหมายโดยรวม   หมายถึง ความเข้มแข็งจะทำให้การศึกษาบรรลุความสำเร็จ และกายใจเป็นสุข